Karta rowerowa dla dzieci - PREWENCJA - KPP Staszów

Karta rowerowa dla dzieci

W Szkole Podstawowej nr-3 w Staszowie odbyły się egzaminy na kartę rowerową, które zostały przeprowadzone pod czujnym okiem staszowskich policjantów.


Do egzaminów w staszowskiej placówce oświatowej przystąpiło ponad trzydziestu uczniów pod czujnym okiem policjantów. Pierwszy etap polegał na sprawdzeniu znajomości przepisów ruchu drogowego, oraz budowy roweru. Po tej części przyszli „kierowcy” na przygotowanym przez mundurowych torze, musieli wykazać się znajomością przepisów i dobrymi umiejętnościami jazdy na rowerze.

Przeprowadzone egzaminy na kartę rowerową miały na celu uświadomienie dzieciom nie tylko jak prawidłowo i zgodnie z przepisami postępować na drodze, ale również na jakie zagrożenia będą narażone podczas poruszania się drogą jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. 

Opr. MD