Warsztaty z pedagogami - PREWENCJA - KPP Staszów

Warsztaty z pedagogami

Wczoraj w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego odbyło się spotkanie staszowskich policjantów z kadrą pedagogiczną szkoły. Zostało ono zorganizowane w ramach warsztatów dotyczących rozpoznawania środków odurzających w celu przeciwdziałania narkomanii.

Staszowscy mundurowi przeprowadzili warsztaty z pedagogami w Liceum im. ks. kard. Wyszyńskiego, podczas których dominowała tematyka rozpoznawania środków odurzających w ramach przeciwdziałania narkomanii. W trakcie spotkania policjanci omówili zagadnienia dotyczące kontaktu młodych ludzi z środkami odurzającymi. Zebranym nauczycielom zaprezentowano materiał szkoleniowy w postaci pokazu multimedialnego wraz z atrapami różnych substancji odurzających  i psychoaktywnych.

Warsztaty miały na celu przekazanie informacji jak u młodych ludzi skutecznie rozpoznawać zachowania wskazujące, że są pod działaniem takich środków oraz jak prowadzić działania profilaktyczne zachęcające do życia wolnego od uzależnień i różnych używek.

Opr. MD