Wydział Prewencji - KPP Staszów

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI

 
 
      Naczelnik asp. szt. Jacek Śmistek tel. 47 804 92 09
       Z-ca Naczelnika kom. Tomasz Siuda tel. 47 804 92 19
   Ogniwo Patrolowo Interwencyjne tel. 47 804 92 18
   Rewir Dzielnicowych tel. 47 804 92 14
   Zespół ds. Organizacji Służby tel. 47 804 92 18
   Zespół Dyżurnych tel. 47 804 92 05
   Zespół ds. Wykroczeń
   i Postępowań Administracyjnych
tel. 47 804 92 20
   Fax fax  47 804 92 03

UWAGA!

PODANE NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH NIE SŁUŻĄ DO ZGŁASZANIA INTERWENCJI.

NUMER ALARMOWY TO 112  lub 997