Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie - Kierownictwo - KPP Staszów

Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie

kom. Jacek Rozczypała

Urodził się 30 marca 1974 roku w Opatowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do Policji wstąpił w lutym 1999 roku. Rozpoczął pracę w pionie prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W roku 2003 został przeniesiony do pełnienia dalszej służby w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie zawodowe jako dzielnicowy. W 2006 roku zajął I miejsce w zawodach o tytuł „Dzielnicowy Roku”. W październiku 2007 roku został kierownikiem Ogniwa ds. Profilaktyki Społecznej Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Staszowie. W marcu 2009 roku mianowany kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. W latach 2012 – 2014 specjalista do spraw Organizacji Służby Wydziału Prewencji. W 2014 roku został Naczelnikiem Wydziału Prewencji. W 2014 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i został mianowany oficerem Policji. Odznaczony Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".

Z dniem 10 listopada 2016 roku Komendant  Powiatowy Policji w Staszowie powierzył mu obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie.