Komendant Powiatowy Policji w Staszowie - Kierownictwo - KPP Staszów

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Staszowie

insp. Leszek Dębowski

Urodził się w Sandomierzu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Do Policji wstąpił we wrześniu 1991 roku. Rozpoczął pracę w pionie Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji w Sandomierzu. W latach 1994 – 1999 pracował w Wydziale d/w z Przestępczością Gospodarczą oraz w Zespole dw. z korupcją KWP w  Tarnobrzegu. W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a w 2002 roku Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania. W marcu 1999 roku został Naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Sandomierzu. W latach 2002-2007 Naczelnik Sekcji Kryminalnej. Od 2007 roku był Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od 2009 roku piastował stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. W dniu 16.04.2012 roku mianowany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie. Odznaczony Złotą    Odznaką "Zasłużony Policjant". Z dniem 15.12.2016 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie. Zainteresowania własne : sport, historia starożytnego Rzymu.