Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku - Skargi i wnioski - KPP Staszów

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Powiatowy Policji w Staszowie lub jego Zastępca

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 15:00 do 16:00.

Podstawy prawne rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków unormowane są w:

 • Kodeksie postępowania administracyjnego – dział VIII
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

 
WAŻNE!
Zgodnie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi/wnioski można składać:

 • osobiście – należy składać w sekretariacie KPP w Staszowie, ul. Armii Krajowej 10,
 • listownie na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
  ul. Armii Krajowej 10
  28 – 200 Staszów
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: staszow@ki.policja.gov.pl
 • faksem – na numer: 47 804 92 03
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl     /kpp_staszow/SkrytkaESP
WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

  Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą, wyrażoną w stosownym pisemnym oświadczeniu. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO https://www.rpo.gov.pl/
formularz elektroniczny https://www.rpo.gov.pl/wniosek/