Kontakt dla osób niesłyszących - KPP Staszów

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt dla osób niesłyszących

KONTAKT Z URZĘDEM 
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
28- 200 Staszów, ul. Armii Krajowej 10

Numer telefonu (wiadomości SMS): 723 192 095
Numer faksu: 47 804 92 03
Adres poczty elektronicznej: staszow@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób niesłyszących).

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

kom. Ewa Kibortt

tel. 47 802 20 09

tel. kom. 797 229 162

fax 47 802 20 15

adres e-mail: ewa.kibortt@ki.policja.gov.pl

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

mł. asp. Joanna Szczepaniak

tel. 47 804 92 27

tel. kom. 723 192 106

fax 47 804 92 02

adres e-mail: rzecznik.staszow@ki.policja.gov.pl