Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych - Aktualności - KPP Staszów

Aktualności

Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych

Data publikacji 24.07.2020

24 lipca 2020 roku staszowscy policjanci obchodzili swoje Święto Policji. W tegorocznych uroczystościach z uwagi na obecnie panującą epidemię kornawirusa Covid- 19 uczestniczyli policjanci oraz kadra kierownicza na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Staszowie insp. Leszkiem Dębowskim. Awansowanych na wyższe stopnie zostało 38 policjantów.

Obchody Święta Policji w staszowskiej jednostce rozpoczęły się o godzinie 09.30 złożeniem meldunku przez p. o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Staszowie kom. Tomasza Siudę Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie insp. Leszkowi Dębowskiemu.

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w Sali Narad Komendy Powiatowej Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski wręczył akty mianowania 38 mundurowym na wyższe stopnie policyjne. W korpusie oficerskim nominacje otrzymało 2 policjantów, aspiranckim 21 policjantów, 12 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim, natomiast w szeregowym 3 policjantów. Wszystkim mianowanym i wyróżnionym, przełożeni złożyli gratulacje i podziękowania za wzorową, sumienną służbę oraz trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie.

W kolejnej części uroczystości list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka odczytała kom. Aneta Nowak- Lis.

Insp. Leszek Dębowski w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim policjantom za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładają w codzienną służbę. Zwrócił uwagę także na to, że 2020 rok jest rokiem, w którym obchodzimy 95 Rocznicę utworzenia Policji Kobiecej. Również z tej okazji szef staszowskich stróżów prawa złożył wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia, doceniając jednocześnie trud jaki muszą włożyć by umiejętnie móc pogodzić życie zawodowe z rodzinnym.

Dowódca uroczystości kom. Tomasz Siuda swoim meldunkiem złożonym Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie insp. Leszkowi Dębowskiemu zakończył dzisiejszą zbiórkę.

W tym roku z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną obchody Święta Policji odbyły się w skromnej formie bez udziału gości z zewnątrz, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opr. JSz

Źródło: KPP w Staszowie

  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych
  • Obchody Święta Policji u staszowskich mundurowych